Kampania Oranżady Helleny

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Zwiększenie sprzedaży detalicznej oranżady hellena, poprawa rozpoznawalności i wizerunku marki oraz postrzegania jakości produktu. Na życzenie Klienta budujemy proponowane rozwiązanie, bazując na kampanii TV.

Stworzyliśmy kampanię opartą o spoty telewizyjne z udziałem brand hero Kuby Wojewódzkiego, która aktywowała proces zakupowy w nowych, zamożnych grupach docelowych, utrzymując przywiązanie wiernych marce konsumentów.

Spójnie działania w TV, POS oraz internecie zwiększyły sprzedaż i zainteresowanie Oranżadą Hellena. Zapoczątkowaliśmy „modę” na produkt Klienta.